mưa cường độ nặng

26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°
Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

96 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

4.54 km

Gió tại Hà Nội
Gió

4.49/h

Bình minh/Hoàng hôn tại Hà Nội
Bình minh/Hoàng hôn

05:26 AM /06:38 PM

T3 23/07
mưa nhẹ
Độ ẩm 96 %

mưa cường độ nặng

26° / 

26°

T4 24/07
mưa nhẹ
Độ ẩm 75 %

mưa cường độ nặng

25° / 31°

T5 25/07
mưa nhẹ
Độ ẩm 65 %

mưa vừa

26° / 33°

Thời tiết