Thời tiết Ninh Thuận

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Ninh Thuận
Thấp/Cao

30°

/

30°

Độ ẩm tại Ninh Thuận
Độ ẩm

65%

Tầm nhìn tại Ninh Thuận
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Ninh Thuận
Gió

3.34 km/h