Thời tiết Bình Định

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Bình Định
Thấp/Cao

30°

/

30°

Độ ẩm tại Bình Định
Độ ẩm

58%

Tầm nhìn tại Bình Định
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Bình Định
Gió

6.61 km/h