Thời tiết Điện Biên

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Điện Biên
Thấp/Cao

26°

/

26°

Độ ẩm tại Điện Biên
Độ ẩm

84%

Tầm nhìn tại Điện Biên
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Điện Biên
Gió

1.22 km/h