Thời tiết Đồng Tháp

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ tại Đồng Tháp
Thấp/Cao

30°

/

30°

Độ ẩm tại Đồng Tháp
Độ ẩm

79%

Tầm nhìn tại Đồng Tháp
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Đồng Tháp
Gió

6.24 km/h