Thời tiết Khánh Hòa

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ tại Khánh Hòa
Thấp/Cao

32°

/

32°

Độ ẩm tại Khánh Hòa
Độ ẩm

60%

Tầm nhìn tại Khánh Hòa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Khánh Hòa
Gió

1.42 km/h