Thời tiết Cà Mau

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Cà Mau
Thấp/Cao

32°

/

32°

Độ ẩm tại Cà Mau
Độ ẩm

63%

Tầm nhìn tại Cà Mau
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Cà Mau
Gió

5.19 km/h