Thời tiết Trà Vinh

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Trà Vinh
Thấp/Cao

30°

/

30°

Độ ẩm tại Trà Vinh
Độ ẩm

75%

Tầm nhìn tại Trà Vinh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Trà Vinh
Gió

5.49 km/h