Thời tiết An Giang

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại An Giang
Thấp/Cao

28°

/

28°

Độ ẩm tại An Giang
Độ ẩm

82%

Tầm nhìn tại An Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại An Giang
Gió

4.03 km/h