Thời tiết Đắk Lắk

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ tại Đắk Lắk
Thấp/Cao

26°

/

26°

Độ ẩm tại Đắk Lắk
Độ ẩm

84%

Tầm nhìn tại Đắk Lắk
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Đắk Lắk
Gió

3 km/h