Thời tiết Đà Nẵng

mây rải rác

33°

mây rải rác

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Đà Nẵng
Thấp/Cao

33°

/

33°

Độ ẩm tại Đà Nẵng
Độ ẩm

55%

Tầm nhìn tại Đà Nẵng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Đà Nẵng
Gió

1.54 km/h