Thời tiết Lạng Sơn

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Lạng Sơn
Thấp/Cao

25°

/

25°

Độ ẩm tại Lạng Sơn
Độ ẩm

96%

Tầm nhìn tại Lạng Sơn
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Lạng Sơn
Gió

5.15 km/h