Thời tiết Hồ Chí Minh

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Hồ Chí Minh
Thấp/Cao

29°

/

30°

Độ ẩm tại Hồ Chí Minh
Độ ẩm

77%

Tầm nhìn tại Hồ Chí Minh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Hồ Chí Minh
Gió

6.69 km/h