Thời tiết Lâm Đồng

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ tại Lâm Đồng
Thấp/Cao

22°

/

22°

Độ ẩm tại Lâm Đồng
Độ ẩm

85%

Tầm nhìn tại Lâm Đồng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Lâm Đồng
Gió

3.09 km/h