Thời tiết Thái Bình

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Thái Bình
Thấp/Cao

25°

/

25°

Độ ẩm tại Thái Bình
Độ ẩm

97%

Tầm nhìn tại Thái Bình
Tầm nhìn

2.66 km

Gió tại Thái Bình
Gió

6.01 km/h