Thời tiết Hậu Giang

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ tại Hậu Giang
Thấp/Cao

30°

/

30°

Độ ẩm tại Hậu Giang
Độ ẩm

76%

Tầm nhìn tại Hậu Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Hậu Giang
Gió

5.22 km/h