Thời tiết Quảng Ngãi

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ tại Quảng Ngãi
Thấp/Cao

30°

/

30°

Độ ẩm tại Quảng Ngãi
Độ ẩm

70%

Tầm nhìn tại Quảng Ngãi
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Quảng Ngãi
Gió

0.93 km/h