Thời tiết Đồng Nai

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ tại Đồng Nai
Thấp/Cao

28°

/

28°

Độ ẩm tại Đồng Nai
Độ ẩm

81%

Tầm nhìn tại Đồng Nai
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Đồng Nai
Gió

4.27 km/h