Thời tiết Quảng Nam

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Quảng Nam
Thấp/Cao

29°

/

29°

Độ ẩm tại Quảng Nam
Độ ẩm

76%

Tầm nhìn tại Quảng Nam
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Quảng Nam
Gió

2.7 km/h