Thời tiết Cao Bằng

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Cao Bằng
Thấp/Cao

28°

/

28°

Độ ẩm tại Cao Bằng
Độ ẩm

87%

Tầm nhìn tại Cao Bằng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Cao Bằng
Gió

2.21 km/h